O firmie

 

Najważniejsze obszary naszego działania:

   

 

 

Od początku swojej działalności związaliśmy się z szeroko rozumianym rynkiem kapitałowym, i właśnie w tej dziedzinie skupiliśmy swoją działalność.

Specjalizujemy się w dwóch dziedzinach:

1.  produktach strukturyzowanych z całkowitą lub częściową gwarancją kapiatłu. Szczegółowe informacje o PRODUKTACH INWESTYCYJNYCH znajdą Państwo w tej części.

2. zabezpieczaniu ryzyk walutowych. W tym zakresie ściśle współpracujemy z firmą Alpha Financial Services, brokerem walutowym. Dzięki temu  nasi Klienci mają możliwość przeprowadzania transakcji po czystych cenach rynkowych - czyli po takich cenach, po jakich zawierają między sobą transakcje uczestnicy rynku międzybankowego. AFS działa bezpośrednio na Warszawskiej Giełdzie Towarowej, gdzie od trzech lat jest domem maklerskim rozliczającym transakcje brokerskie

Partnerzy merytoryczni i produktowi serwisu:

 

 

Wspieramy takie inicjatywy jak Śląski Klub Inwestora , Klub Cashflow oraz wraz z partnerami prowadzimy szereg bezpłatnych i ogólnodostępnych szkoleń z zakresu finansów i inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o miejscach, terminach i tematyce najbliższych szkoleń.

 

ŚKI na NK: oddział Tychy , oddział Katowice , oddział Gliwice

ŚKI na Goldenline: grupa i forum

Klub Rozwoju Osobistego CHANGE4U na GL:grupa i forum