Wyłączenie odpowiedzialności
Przedstawione na stronach www.erbeplus.pl informacje, rozwiązania i opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką ERBE PLUS firma nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Decyzja zawarcia jakiejkolwiek transakcji należy wyłącznie do Klienta. ERBE PLUS nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez ERBE PLUS, określić jej ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny powinien ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko transakcyjne. ERBE PLUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji.

Przedstawione na stronach www.erbeplus.pl treści treść stanowią własność ERBE PLUS. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ERBE PLUS, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.