Informacje ogólne

 Polecamy zapoznać się z pozycją(dostępna w postaci PDF): 

 

Klub CashFlow jest nieformalną grupą założoną w czerwcu 2003 r., skupiającą osoby, których pasją jest propagowanie wiedzy rozwijającej umiejętności finansowe wśród szerokiej społeczności. Osoby współpracujące w ramach Klubu CashFlow skupiają swoje wysiłki na organizowaniu i prowadzeniu spotkań, na których nauczanie finansowego alfabetu odbywa się przy użyciu edukacyjnych gier planszowych Cashflow® 101, a także innych publikacji autorstwa Roberta Kiyosaki i publikacji innych propagatorów wiedzy dotyczącej finansów osobistych.

Misją Klubu CashFlow jest podnoszenie finansowych umiejętności osób zainteresowanych taką edukacją, poprzez dobrą zabawę i wzajemną interakcję, i dzięki temu wpływanie na polepszenie finansowej sytuacji naszego społeczeństwa.

Nasz klub powstał w 2006 roku a zdecydowaną większość spotkań prowadzą praktycy, inwestorzy z zaawansowaną wiedzą dotyczącą rynków kapitałowych i inwestycji (w szczególności Funduszy Inwestycyjnych, Giełdy Papierów Wartościowych i nieruchomości).

W związku z tym nasze spotkania mogą Państwo potraktować jako całkowicie bezpłatne warsztaty inwestycyjne na których można zawsze spotkać ciekawe osoby i sporo się dowiedzieć.

W naszym klubie wykorzystujemy dwa rodzaje gier:

- CASHFLOW 101- podstawy dla początkujących,
- CASHFLOW 202- dla średnio zaawansowanych

Celem Klubu CashFlow jest:

- szerzenie wśród społeczeństwa świadomości, że posiadanie właściwych umiejętności finansowych jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach
- rozwijanie finansowej inteligencji poprzez gry interaktywne i dyskusje
- umożliwienie spotkań z ludźmi mającymi podobne cele finansowe
- rozwijanie odruchu brania swoich spraw w swoje ręce i bycia odpowiedzialnym za własną sytuację finansową w życiu
- uczenie, jak każdy człowiek może osiągnąć finansową niezależność
- uczenie, jak zbudować przychód pasywny
- uczenie, jak zarządzać własnym przepływem pieniężnym
- uczenie, jak stworzyć w swoim życiu egzystencję lepszą niż obecna
- spędzanie wolnego czasu w sposób pożyteczny dla siebie i innych osób.