Nowoczesne koncepcje
Koncepcja

Jeśli planują Państwo zakup mieszkania lub domu w najbliższym czasie, w ciągu kilku najbliższych lat to właśnie tego typu rozwiązania mogą być alternatywą dla zwykłych kredytów.

Jest to nowoczesna koncepcja oparta o prawo spółdzielcze, jednak ostatecznie ma niewiele wspólnego ze wcześniej znanymi nam „spółdzielniami mieszkaniowymi”.

Ogólnie można by było nazwać tą koncepcję jako najem nieruchomości z gwarantowaną opcją wykupu.

Co daje tak forma:

1. brak konieczności wykazania zdolności kredytowych,
2. zakup w tej formie nie jest obciążany kredytem, więc nie wpływa na nasze dalsze zdolności do zaciągania zobowiązań finansowych,
3. Przejrzysta struktura kosztów przez cały okres najmu,
4. Stały i niezmienny czynsz w całym okresie najmu- nawet do 25 lat,
5. niewielki kapitał własny (5 tys. zł- 40 tys. zł)- zależny od kwoty całości inwestycji,
6. Pewność- wpis do księgi wieczystej jako posiadacz nieruchomości i zagwarantowane przez 25 lat prawo uzyskania własności za cenę zakupu nieruchomości.
7. Duża swoboda- możliwość zakończenia najmu w dowolnym momencie.

Przebieg finansowania i zakupu.

Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości zostaje członkiem Spóldzielni i wpłaca udział członkowski, którego wysokość ma wpływ na przyszłą kwotę inwestycji. Po uzgodnionym okresie oczekiwania Spółdzielnia nabywa wybraną nieruchomość (w dowolnym miejscu Polski), a członek spółdzielni - jako właściwy użytkownik lokalu - zostaje najemcą nieruchomości. Jednocześnie zostaje on wpisany do księgi wieczystej jako posiadacz nieruchomości i przez okres 25 lat ma zagwarantowane prawo uzyskania własności za cenę odpowiadającą kwocie inwestycji dokonanej przez Spółdzielnię.

Członek spółdzielni może dzięki temu dokładnie zaplanować swoje wydatki przez okres 25 lat, gdyż także czynsz najmu pozostaje niezmienny w ciągu całego okresu najmu. Dodatkowo (oprócz czynszu) członek spółdzielni oszczędza 1,1% kwoty inwestycji (oszczędności celowe) na założonej w jego imieniu, scedowanej na spółdzielnię, bezpiecznej lokacie. Oszczędności te mogą być w każdej chwili wykorzystane na zakup wynajmowanej nieruchomości. W celu zgromadzenia pozostałej kwoty członek spółdzielni może dodatkowo ulokować swoje oszczędności w gwarantującej bezpieczeństwo instytucji finansowej.

Najpóźniej po 25 latach członek spółdzielni podejmuje decyzję, czy chce uzyskać własność nieruchomości czy też z niej rezygnuje. W takim wypadku ryzyko związane ze sprzedażą bądź ponownym wynajmem nieruchomości ponosi wyłącznie Spółdzielnia. Członek spółdzielni może w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, zrezygnować z dalszego najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

Etapy procesu doradczego

1. Kontakt i uzgodnienie terminu spotkania
2. Ustalenie podczas spotkania Państwa potrzeb.
3. Określenie podstawowych parametrów nieruchomości i jej finansowania.
4. Przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań
5. Wybór optymalnego rozwiązania
6. Pomoc w załatwieniu formalności.
7. Finalizacja decyzji