Informacje ogólne

Chcesz zarabiać na rynkach kapitałowych?

Chcesz mieć możliwość wymiany informacji i doświadczeń?

Dołącz do nas!

Główna siedziba Klubu znajduje się w Tychach (20 kilometrów na południe od Katowic), a co za tym idzie spotkania Klubu także najczęsciej odbywają się w tym mieście. Klub spotyka się czasami także w takich miejscowościach jak: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała.  Możliwe jest także prowadzenie spotkań w innych miastach- zależy to przede wszystkim od członków klubu i fizycznych możliwości.

Członkowstwo w klubie jest bezpłatne, a celem klubu jest integracja środowiska zarówno inwestorów jak i osób interesujących się różnego rodzaju inwestycjami- nie tylko kapitałowymi ale ze szczególnym ich uwzględnieniem.
Śląski Klub Inwestora jest nieformalnym klubem działającym przede wszystkim na terenie Śląska i okolic, nie jest stowarzyszeniem ani żadną instytucją w rozumieniu prawa.
Sądzimy, że uczestnictwo w Klubie może być ciekawe i pomocne wszystkim członkom ponieważ umożliwi wymianę informacji i opinii na temat różnego rodzaju przedsięwzięć.

Jednym z zadań jakie klub sobie stawia to także edukacja w tym zakresie.
Firma ERBE PLUS aktualnie zaangażowana jest jako członek wspierający w skomplikowany projekt utworzenia stowarzyszenia, które będzie na Śląsku i w południowej Polsce angażowało się w projekty edukacyjne związane z szeroko rozumianym rynkiem kapitałowym oraz integrowanie środowiska inwestorów indywidualnych poprzez wspólne zaawansowane szkolenia, wymianę zdań i poglądów, współpracę w zakresie podejmowanych projektów i decyzji inwestycyjnych.

Wszystkie osoby interesujące się rynkiem kapitałowym (a w szczególności giełdą papierów wartościowych i nieruchomościami) i zainteresowane uczestniczeniem w samym Klubie, czy też w procesie jego tworzenia ostatecznej koncepcji, rozpoczęcia funkcjonowania i zaangażowaniem się w działalność Klubu prosimy o wypełnienie formularza.

Każdy może mieć wpływ na ostateczny kształt działania Klubu oraz czynnie uczestniczyć w jego działalności.

 

SKI na NK:

oddział TYCHY - ponad 1000 sympatyków

oddział Katowice - blisko 500 sympatyków

oddział Gliwice - ponad 500 sympatyków

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Śląski Klub Inwestora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu Śląski Klub Inwestora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie /klub.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Śląski Klub Inwestora nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie prenumerować biuletynów i kursów należących doŚląskiego Klubu Inwestora

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Śląskiego Klubu Inwestora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych kursów i biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych kursów należących do Śląskiego Klubu Inwestora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Śląski Klub Inwestora zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Śląski Klub Inwestora rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne związane z tematyką działalnośc, biuletynu lub kursu. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie Śląski Klub Inwestora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Śląski Klub Inwestora nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu Śląskiego Klubu Inwestora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie SukcesLink.pl.

W przypadku pytań proszę pisać:
// --> // --> // --> // --> // -->ski@erbeplus.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszelkie opracowania przygotowywane przez Śląski Klub Inwestora przygotowywane są tylko i wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze Ĺşródeł uważanych za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, Autor raportu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku członków i sympatyków Śląskiego Klubu Inwestora. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądĹş w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody autora.


Śląski Klub Inwestora oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądĹş wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.