Inwestycyjne
Kierowane głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć że jest to kredyt przeznaczony na wydatki związane z rzeczowymi środkami majątku trwałego np. zakup róznego rodzaju środków trwałych (maszyny, samochody, wyposażenie), na budowę zakładów, powiększenie zdolności produkcyjnej itp.

Osoby fizyczne często wspomagają się kredytowaniem przy zakupie akcji (także IPO). Można powiedzieć, że jest to w tym wypadku także forma kredytu inwestycyjnego.

Proces doradczy

Kierowane głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć że jest to kredyt przeznaczony na wydatki związane z rzeczowymi środkami majątku trwałego np. zakup róznego rodzaju środków trwałych (maszyny, samochody, wyposażenie), na budowę zakładów, powiększenie zdolności produkcyjnej itp.

Osoby fizyczne często wspomagają się kredytowaniem przy zakupie akcji (także IPO). Można powiedzieć, że jest to w tym wypadku także forma kredytu inwestycyjnego.

Proces doradczy

W procesie doradczym do celów, które sobie Państwo stawiają pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązanie kredytowe biorąc pod uwagę takie czynniki jak: planowaną kwotę, czas, walutę kredytu, ryzyko z tym związane; przedstawiamy alternatywne rozwiązania i pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z podjętymi decyzjami.

Etapy procesu doradczego

1. Kontakt i uzgodnienie terminu spotkania
2. Ustalenie podczas spotkania Państwa potrzeb kredytowych.
3. Określenie podstawowych parametrów kredytu lub pożyczki: wielkość kredytu/pożyczki, okres spłaty, waluta itp.
4. Przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań
5. Wybór optymalnego rozwiązania
6. Pomoc w załatwieniu formalności.
7. Finalizacja decyzji