Konsolidacyjne
Kredyt konsolidacyjny - najczęściej nazwa typu kredytu hipotecznego, którego celem jest spłata kilku zadłużeń, również o charakterze konsumpcyjnym. Kredyt konsolidacyjny "konsoliduje" kilka zobowiązań w jedno najczęściej zabezpieczone hipoteką.

Proces doradczy

W procesie doradczym do celów, które stawia sobie Państwo stawiają pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązanie kredytowe biorąc pod uwagę takie czynniki jak: planowaną kwotę, czas, walutę kredytu, ryzyko z tym związane; przedstawiamy alternatywne rozwiązania i pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z podjętymi decyzjami.

Etapy procesu doradczego

1. Kontakt i uzgodnienie terminu spotkania
2. Ustalenie podczas spotkania Państwa potrzeb kredytowych.
3. Określenie podstawowych parametrów kredytu lub pożyczki: wielkość kredytu/pożyczki, okres spłaty, waluta itp.
4. Przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań
5. Wybór optymalnego rozwiązania
6. Pomoc w załatwieniu formalności.
7. Finalizacja decyzji