Konsumpcyjne
Kredyty i pożyczki konsumpcyjne mogą być spożytkowane właściwie na dowolny cel i w wielu przypadkach w ogóle nie musimy go precyzować.

Możemy przeznaczyć go np. na:

- drobną inwestycję,
- zakup sprzętu domowego,
- wyjazd na wakacje,
- dowolny inny cel.

Pożyczki - operacje polegające na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek.

Proces doradczy

W procesie doradczym do celów, które stawia sobie Państwo stawiają pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązanie kredytowe biorąc pod uwagę takie czynniki jak: planowaną kwotę, czas, walutę kredytu, ryzyko z tym związane; przedstawiamy alternatywne rozwiązania i pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z podjętymi decyzjami.

Etapy procesu doradczego

1. Kontakt i uzgodnienie terminu spotkania
2. Ustalenie podczas spotkania Państwa potrzeb kredytowych.
3. Określenie podstawowych parametrów kredytu lub pożyczki: wielkość kredytu/pożyczki, okres spłaty, waluta itp.
4. Przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań
5. Wybór optymalnego rozwiązania
6. Pomoc w załatwieniu formalności.
7. Finalizacja decyzji